Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

வில்ப‌த்து பிர‌கட‌ன‌ம் என்ப‌து அமைச்ச‌ர் ரிசாதும் ஜ‌னாதிப‌தி மைத்ரியும் தேர்த‌லுக்காக‌ செய்யும் நாட‌க‌ம்?

ஜ‌னாதிப‌தியின் வில்ப‌த்து பிர‌கட‌ன‌ம் என்ப‌து அமைச்ச‌ர் ரிசாதும் ஜ‌னாதிப‌தி மைத்ரியும் தேர்த‌லுக்காக‌ செய்யும் நாட‌க‌ம் என‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌சை சேர்ந்த‌ சில‌ர் சொல்வ‌து ம‌ர‌த்திலிருந்து விழுந்த‌வ‌ன் மீது ஏறி மிதிப்ப‌தாகும்.

ம‌ன்னார் ம‌றிச்சுக்க‌ட்டி போன்ற‌ பிர‌தேச‌ங்க‌ளில் பெரும்பாலும் அமைச்ச‌ர் ரிசாதின் செல்வாக்கே உள்ள‌து. இப்ப‌குதியில் அர‌ச‌ சார்பான‌ அ. இ. ம‌க்க‌ள் காங்கிர‌சுக்கு அதிக‌ வாக்குக‌ளை உருவாக்க‌ வேண்டும் என‌ ஜ‌னாதிப‌தி நினைத்தால் அத‌ற்கு முஸ்லிம்க‌ளின் வீடுக‌ளை காடுக‌ள் என‌ பிர‌க‌ட‌ண‌ப்ப‌டுத்துவ‌த‌ன் மூல‌ம் சாத்திய‌மா அல்ல‌து 2012ம் ஆண்டு வெளியிடப்ப‌ட்ட‌ வ‌ர்த்த‌மாணியை ர‌த்து செய்வ‌த‌ன் மூல‌ம் முடியுமா என்ப‌தைக்கூட‌ சிந்திக்க‌த்தெரியாதோராக‌ முஸ்லிம் அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ள் சில‌ர் இருப்ப‌து க‌வ‌லையான‌தாகும்.
இன்று த‌மிழ் ம‌க்க‌ள் இராணுவ‌த்தால் பிடிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ காணிக‌ளை விடுவிக்க‌ கோருகிறார்க‌ள். த‌மிழ் ம‌க்க‌ள் வாக்குக‌ள் த‌ம‌க்கு கிடைக்க‌ வேண்டும் என‌ மைத்திரி எதிர் பார்த்தால் அவ‌ர் அக்காணிக‌ளை விடுவிப்ப‌த‌ன் மூல‌ம் த‌மிழ் ம‌க்க‌ளின் அபிமான‌த்தை பெற‌ முடியுமா அல்ல‌து மேலும் ப‌ல‌ காணிக‌ளை இராணுவ‌ம் பிடிக்க‌ச்செய்வ‌த‌ன் மூல‌ம் முடியுமா?
இதே போன்ற‌தே வில்ப‌த்து பிர‌ச்சினையாகும்.

வில்ப‌த்து பிர‌ச்சினைக்கு அடிப்ப‌டை கார‌ண‌ம் ட‌ய‌ஸ்போராவும் அவ‌ர்க‌ள் நிதியுத‌வியுட‌ன் இய‌ங்கும் பொது ப‌ல‌ சேனா போன்ற‌ இன‌வாத‌ அமைப்புக்க‌ளுமாகும். இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் ட‌ய‌ஸ் போறாவின் இய‌க்க‌த்திலேயே காரிய‌மாற்றுகிற‌து என்ப‌து அனைவ‌ருக்கும் தெரியும். அத‌னால்தான் அமைச்ச‌ர் ரிசாதை அர‌சிய‌லில் ப‌ல‌வீன‌ம‌டைய‌ச்செய்யும் நோக்குட‌னேயே இப்ப‌டியான பிர‌ச்சினைக‌ள் வ‌ட‌ மாகாண‌ முஸ்லிம்க‌ளுக்கு ஏற்ப‌டுத்த‌ப்ப‌டுகின்ற‌ன‌.

அமைச்ச‌ர் அஷ்ர‌புக்கு முட்டுக்க‌ட்டை போட்டால் அவ‌ரை அர‌சிய‌லிலிருந்து தூர‌மாக்கி விட‌லாம் என‌ இன‌வாதிக‌ள் க‌ன‌வு க‌ண்டு அவ்வாறு செய்த‌ போது அது அஷ்ர‌புக்கு ச‌மூக‌த்தில் மேலும் வ‌லுவை சேர்த்த‌து போல் வில்ப‌த்து போன்ற‌ இன‌வாத‌ செய‌ல்க‌ளால் அமைச்ச‌ர் ரிசாத் மீதான‌ முஸ்லிம்க‌ளின் அன்பு அதிக‌ரித்து வ‌ருகிற‌து. இத‌னை பொறுத்துக்கொள்ளாமையின் எதிரொலியே மு. காவின‌ரின் இத்த‌கைய‌ குற்ற‌ச்சாட்டுக‌ளாகும்.

ஆக‌வே இது விட‌ய‌த்தில் முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ள் அனைத்தும் ஒன்று ப‌ட்டு மேற்ப‌டி புதிய‌ ம‌ற்றும் ப‌ழைய‌ வ‌ர்த்த‌மாணியை ர‌த்துச்செய்ய‌ முன்வ‌ர‌ வேண்டும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி கேட்டுக்கொள்கிற‌து.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத