Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

உல‌மா க‌ட்சியுட‌ன் ஒற்றுமைப்ப‌ட்டால் நிச்ச‌ய‌ம் ப‌ல‌ மாற்ற‌ங்க‌ளை கொண்டு வ‌ர‌ முடியும்.

பௌத்த‌ ம‌த‌ம் அகிம்சையை போதிக்கும் ம‌த‌ம் என்ப‌தும் இப்ப‌டி அட‌க்கு முறைக‌ளுக்காக‌ புத்த‌ர் சிலை வைக்க‌ கூடாது என்ப‌து பௌத்த‌ ச‌ம‌ய‌ த‌லைவ‌ர்க‌ள் அறியாத‌ விட‌ய‌ம‌ல்ல‌.

ஒரு கால‌த்தில் பௌத்த‌ ச‌ம‌ய‌ம் அர‌சிய‌லாக்க‌ப்ப‌ட‌வில்லை. ச‌ரியோ பிழையோ அர‌சிய‌ல் வேறு ச‌ம‌ய‌ம் வேறு என்ற‌ கோண‌த்திலேயே பார்க்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. பௌத்த‌  ச‌ம‌ய‌த்த‌லைவ‌ர்க‌ள் அர‌சிய‌லில் ஈடுப‌டுவ‌து அவ‌மான‌தாக‌ க‌ருத‌ப்ப‌ட்ட‌து.
ஆனால் ஸ்ரீ ல‌ங்கா முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் உருவாக்க‌ப்ப‌ட்டு அத‌ன் யாப்பு குர் ஆன் ஹ‌தீத் என‌ ம‌க்க‌ள் முன் பொய்யான‌ மாயையை உருவாக்கிய‌து முத‌லே பௌத்த‌ இன‌வாதிக‌ள் விழித்துக்கொண்ட‌ன‌ர்.  அத்தோடு நின்று விடாம‌ல் ஹ‌க்கீம் த‌லைவ‌ராக‌ பொறுப்பேற்ற‌ பின் ச‌ந்திரிக்கா அர‌சாங்க‌ம் அவ‌ர‌து வில‌க்க‌ல் கார‌ண‌மாக‌ வீழ்த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ போது, எங்க‌ளால் அர‌சை உருவாக்க‌வும் முடியும் வீழ்த்த‌வும் முடியும் என‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌சால் வீறாப்பு பேச‌ப்ப‌ட்ட‌ போது பௌத்த‌ இன‌வாத‌ம் விழித்துக்கொண்ட‌து.

இத‌ன் கார‌ண‌மாக‌ ஹெல‌ உறும‌ய‌ என்ற‌ அமைப்பு அர‌சிய‌ல் க‌ட்சியாக‌ தோற்ற‌ம் பெற்ற‌து. கொழும்பில் ஆயிர‌ம் சிலைக‌ளை திற‌ப்ப‌தே எம‌து இல‌க்கு என்ற‌ கோஷ‌த்தை முன் வைத்து தேர்த‌லில் குதித்தார்க‌ள். எந்த‌வொரு தேர்த‌ல் தொகுதியிலும் வெல்லாத‌ நிலையில் விகிதாசார‌ பிர‌திநிதித்துவ‌ முறையில் ஒரு பாராளும‌ன்ற‌ உறுப்பின‌ரை பெற்ற‌ன‌ர்.

அத‌ன்பின் சிலைக‌ளை கொழும்பில் வைக்கும் முய‌ற்சியில் இற‌ங்கின‌ர். டெக்னிக்க‌ல் ச‌ந்தியில் உள்ள‌ சிலை, தெமெட்ட‌கொட‌ வீதி ச‌ந்தியில் உள்ள‌ சிலை ப‌ல‌ சிலைக‌ள் தோற்ற‌ம் பெற்ற‌ன‌. இந்த‌ கால‌க‌ட்ட‌த்தில் அதாவ‌து 2005ல் உருவான‌ உல‌மா க‌ட்சி இதே மாதிரியான‌ நுட்ப‌ங்க‌ளை முஸ்லிம் ம‌க்க‌ளுக்கு அறிவித்த‌து. அதாவ‌து,
முக்கிய‌மான‌ இட‌ங்க‌ளில் சிறிய‌ ப‌ள்ளிக‌ளை க‌ட்டுத‌ல், ப‌ள்ளி க‌ட்ட‌ இட‌மில்லாத‌ இட‌ங்க‌ளில் மினாரா ஒன்றையாவ‌து க‌ட்டி அவ்விட‌த்தில் ஒரு உண்டிய‌லை வைத்து அந்த‌ ப‌குதியை ந‌ம‌து ப‌குதி என்ப‌த‌ற்கான‌ அடையாள‌ப்ப‌டுத்த‌ல், கிழ‌க்கில் குடிம‌க்க‌ள் வாழும் ப‌குதிக்க‌ப்பால் தூர‌மாக‌ உள்ள‌ முஸ்லிம்க‌ளின் காணிக‌ளில் ப‌ள்ளிவாய‌ல்க‌ளை அமைத்த‌ல் போன்ற‌ ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளை அறிவித்த‌து. ஆனால் முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் எதையும் வ‌ந்த‌ பின்பே யோசிக்கும் ச‌மூகம் என்ப‌தால் உல‌மா க‌ட்சியின் க‌ருத்தை நையாண்டி ப‌ண்ணிய‌து.

அத‌ன் பின் பௌத்த‌ இன‌வாத‌ அர‌சிய‌ல் பிர‌தான‌ ஒன்றாக‌ இல‌ங்கையில் உருவெடுத்த‌து. பௌத்த‌ ச‌ம‌ய‌ த‌லைவ‌ர்க‌ளின் த‌லைமையில் அர‌சிய‌ல் க‌ட்சிக‌ள் உருவாகின‌. ப‌ல‌ர் பிர‌தேச‌ ச‌பை, மாகாண‌ ச‌பை, பாராளும‌ன்ற‌ம் என‌ சென்ற‌ன‌ர்.

ச‌ம‌ய‌ இன‌வாத‌ம் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளிடையே மிக‌ இல‌குவாக‌ சென்ற‌டைந்த‌தால் இன‌வாத‌த்தின் மூல‌மே த‌ம‌து இருப்பை த‌க்க‌ வைக்க‌ முடியும் என்ப‌தை பெரும்பான்மை இன‌ க‌ட்சிக‌ளும் உண‌ர‌த்தொட‌ங்கின‌.

இதே வேளை முஸ்லிம்க‌ளுக்கெதிரான‌ க‌ருத்துக்க‌ளை விதைக்க‌ இஸ்ரேல் போன்ற‌ நாடுக‌ளும் ந‌ம‌து நாட்டில் பண‌ம் செல‌வு செய்து ப‌ல‌ர‌து மூளைக‌ளை ச‌லவை செய்த‌ன‌ர்.  இஸ்ரேலிய‌ அத்து மீறிய‌ குடியேற்ற‌ங்க‌ளால் ப‌ல‌ஸ்தீன‌ர்க‌ளின் காணிக‌ளை ப‌றித்த‌து போல் சிலைக‌ளை காணிக‌ள் ப‌றிக்கும் உத்தியாக‌ பாவிக்கின்ற‌ன‌ர்.

இவ‌ற்றுக்கு என்ன‌ தீர்வு?
இத்த‌கைய‌ நிலைக‌ளை மாற்றுவ‌த‌ற்காக‌ உல‌மா க‌ட்சி அவ்வ‌ப்போது ப‌ல‌ தீர்வுக‌ளை முன் வைத்து முஸ்லிம்க‌ளுக்கு அறிவூட்டியுள்ள‌து. ஆனால் அவ‌ற்றை முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் அச‌ட்டை செய்து வ‌ருவ‌தால் நாளுக்கு நாள் துன்ப‌ங்க‌ள் வ‌ருகின்ற‌ன‌. உல‌மா க‌ட்சி என்ப‌து ம‌க்க‌ள் அதிகார‌ம் இல்லாத‌ க‌ட்சி என்ப‌தால் அத‌ன் க‌ருத்துக்க‌ள் ஓர‌ம் க‌ட்ட‌ப்ப‌டுகின்ற‌ன‌. உல‌மாக்க‌ளும் முஸ்லிம்க‌ளும் விழிப்புண‌ர்வு பெற்று உல‌மா க‌ட்சியுட‌ன் ஒற்றுமைப்ப‌ட்டால் நிச்ச‌ய‌ம் ப‌ல‌ மாற்ற‌ங்க‌ளை கொண்டு வ‌ர‌ முடியும்.
- மௌல‌வி முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்
த‌லைவ‌ர்
உல‌மா க‌ட்சி

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத