Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

ஹ‌ஜ்ஜின் பெய‌ரிலான‌ அர‌சின் கொள்ளைய‌டிப்பும் ஹாஜிக‌ளின் ப‌ண‌த்தை வைத்து வ‌ட்டி பெறுத‌லுமாகும்


ஹ‌ஜ்ஜுக்கு செல்வோர் த‌ம்மை ப‌திவு செய்வ‌த‌ற்காக‌ இருப‌த்தையாயிர‌ம் ரூபாய் கொடுத்து த‌ம்மை ப‌திவு செய்ய‌ வேண்டுமென்ற‌ ச‌ட்ட‌த்தை அர‌சாங்க‌ம் மீண்டும் கொண்டு வ‌ந்துள்ள‌மை ஹ‌ஜ்ஜின் பெய‌ரிலான‌ அர‌சின் கொள்ளைய‌டிப்பும் ஹாஜிக‌ளின் ப‌ண‌த்தை வைத்து வ‌ட்டி பெறுத‌லுமாகும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி க‌ண்ட‌ன‌ம் தெரிவித்துள்ள‌து.
இது ப‌ற்றி அக்க‌ட்சி தெரிவித்துள்ள‌தாவ‌து

க‌ட‌ந்த‌ ஆட்சியின் போது ஹாஜிக‌ள் த‌ம‌து பெய‌ரை ப‌திவு செய்ய‌ இருப‌த்தையாயிர‌ம் ரூபா வ‌ங்கியில் இட‌ வேண்டும் என்ற‌ ச‌ட்ட‌ம் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ போது அத‌னை உல‌ம‌ க‌ட்சி ம‌ட்டுமே க‌டுமையாக‌ எதிர்த்த‌து.  ஆயிர‌ம் பேர் இருப‌த்தையாயிர‌ம் ரூபாய் வீத‌ம் செலுத்தும் போது சேரும் இருப‌த்தைந்து ல‌ட்ச‌ ரூபாவை அர‌சு வ‌ங்கிக‌ளில் இட்டு வ‌ட்டி மூல‌ம் ப‌ண‌ம் ஹ‌ராமான‌ ச‌ம்பாத்திய‌த்துக்கு ஹ‌ஜ்ஜுக்கு செல்வோர் துணை நிற்ப‌தாக‌ முடிகிற‌து நாம் சுட்டிக்காட்டினோம். அத‌னைத்தொட‌ர்ந்து இச்ச‌ட்ட‌ம் நீக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து.

த‌ற்போது வ‌ந்த‌ ந‌ல்லாட்சி மீண்டும் ஹாஜிக‌ளின் ப‌ண‌த்தை கொள்ளைய‌டிக்க‌வும் ஹாஜிக‌ளை வ‌ட்டிக்கு உத‌வும் பாவ‌த்தில் சேர்த்து விட‌வும் மீண்டும் இச்ச‌ட்ட‌த்தை முஸ்லிம் ச‌ம‌ய‌ விவ‌கார‌ அமைச்சு மூல‌ம் கொண்டு வ‌ந்துள்ள‌மை க‌ண்டிக்க‌த்த‌க்க‌தாகும். இஸ்லாம் க‌ற்ற‌ உல‌மாக்க‌ள் பாராளும‌ன்ற‌ம் சென்று ஒரு மௌல‌வி மேற்ப‌டி அமைச்ச‌ராக‌ இருந்திருந்தால் நிச்ச‌ய‌ம் இச்ச‌ட்ட‌த்தை கொண்டு வ‌ர‌ இட‌ம‌ளித்திருக்க‌ மாட்டார்.

இத‌ன் மூல‌ம் உல‌மாக்க‌ளின் பாராளும‌ன்ற‌ பிர‌வேச‌த்தின் அவ‌சிய‌த்தை முஸ்லிம்க‌ள் புரிந்து கொள்ள‌ வேண்டும்.

ஆக‌வே ஹ‌ஜ்ஜுக்காக‌ ப‌திவு செய்யும் போது க‌ட்ட‌ண‌ம் அற‌விடுவ‌து முற்றாக‌ நீக்க‌ப்ப‌டுவ‌துட‌ன் கிராம‌ சேவ‌க‌ரின் அத்தாட்சியுட‌ன் இல‌வ‌ச‌மாக‌ ப‌திவு செய்யும் ந‌டைமுறையை கொண்டு வ‌ரும்ப‌டி அர‌சை உல‌மா க‌ட்சி கேட்டுக்கொள்கிற‌து.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத