Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

ந‌ல்லாட்சி அர‌சின் மிக‌ உச்ச‌ முஸ்லிம் விரோத‌ப்போக்கு

க‌ரிம‌லையூற்று ப‌ள்ளிவாய‌லை உடைத்து விட்டு அந்த‌ இட‌த்தை இராணுவ‌த்துக்கு உரிமையாக்கும் வ‌ர்த்த‌மாணியும், வ‌ட‌மாகாண‌ அக‌தி முஸ்லிம்க‌ளின் பார‌ம்ப‌ரிய‌ வாழ்விட‌ங்க‌ளை காடு என‌ அறிவிக்கும் வ‌ர்த்த‌மாணிக்கு ஜ‌னாதிப‌தி ஒப்ப‌மிட்டுள்ள‌மையும் ந‌ல்லாட்சி அர‌சின் மிக‌ உச்ச‌ முஸ்லிம் விரோத‌ப்போக்காகும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி க‌ண்ட‌ன‌ம் தெரிவித்துள்ள‌து.
இது ப‌ற்றி அக்க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் க‌லாநிதி முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்த‌தாவ‌து,

க‌ட‌ந்த‌ ம‌ஹிந்த‌ அர‌சில் ந‌ட‌ந்த‌ சில‌ த‌வ‌றுக‌ளுக்காக‌ மைத்ரி ர‌ணில் அர‌சை கொண்டு வ‌ந்த‌ முஸ்லிம்க‌ள் இன்று மிக‌ மோச‌மான‌ நிலைக்குள் த‌ள்ள‌ப்ப‌ட்டுள்ளார்க‌ள். க‌ட‌ந்த‌ தேர்த‌லின் போது உல‌மா க‌ட்சி மிக‌த்தெளிவாக‌ சொல்லிய‌து முஸ்லிம்க‌ள் ம‌ஹிந்த‌வுட‌ன் பேசி அவ‌ரை ஆத‌ரிப்ப‌தே ந‌ல்ல‌து என்று கூறிய‌துட‌ன் அப்ப‌டித்தான் மைத்திரியை ஆத‌ரிப்ப‌தாயின் முஸ்லிம்க‌ள் ஒன்றுபட்டு முஸ்லிம்க‌ளுக்காக‌ மைத்திரியுட‌ன் ஒப்ப‌ந்த‌ம் செய்து ஆத‌ர‌வ‌ளிக்கும்ப‌டி பொறுப்புள்ள‌ க‌ட்சி என்ற‌ வ‌கையில் ச‌மூக‌த்துக்கு கூறினோம்.

ம‌ஹிந்த‌வின் ஆட்சியில் சில‌ த‌வ‌றுக‌ள் ந‌ட‌ந்த‌ போது நாம் அத‌னை எதிர்த்து நின்றோம். ஆனால் தேர்த‌ல் வ‌ந்த‌ போது ந‌ல்லாட்சி கூட்ட‌ணி என்ப‌து இன‌வாத‌ ர‌ணில், ஹெல‌ உறும‌ய‌, முஸ்லிம்க‌ளுக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ பேசாத‌ மைத்ரி கூட்ட‌ணி என்ப‌து ம‌ஹிந்த‌வை விட‌ மிக‌ மோச‌மான‌து என‌ கூறினோம்.
எம்மை பொறுத்த‌ வ‌ரை சுய‌ந‌ல‌னை சிந்திக்காம‌ல் ச‌மூக‌த்துக்கான‌ எம‌து அர‌சிய‌ல் க‌ருத்துக்க‌ள் ம‌ற்றும் செய‌ற்பாடுக‌ள் மூல‌ம் உல‌கில் வெற்றி கிடைக்காவிட்டாலும் ம‌றுமையில் வெற்றி கிடைக்கும் என்ற‌ உறுதியான‌ எண்ண‌த்தில் செய‌ற்ப‌டுப‌வ‌ர்க‌ள் என்ப‌தால் நாம் எச்ச‌ரித்த‌வை இன்று உண்மைக‌ளாகிக்கொண்டிருக்கின்ற‌ன‌.

க‌ரிம‌லைப்ப‌ள்ளி ம‌ஹிந்த‌ அர‌சில் சேத‌முற்ற‌தால் அங்கு தொழுகை த‌டுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ போது அத‌‌ற்கெதிராக‌ உல‌மா க‌ட்சி குர‌ல் எழுப்பியத‌ன் கார‌ண‌மாக‌ அந்த‌ப்ப‌ள்ளியை உடைப்ப‌து த‌விர்க்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. இப்போது அத‌னை முற்றாக‌ உடைத்துத‌ள்ளுவ‌த‌ற்கு ஜ‌னாதிப‌தியும் பிர‌த‌ம‌ரும் அனும‌திய‌ளித்துள்ள‌ன‌ர்.

உண்மையில் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ சிற‌ந்த‌ ஜ‌ன‌நாய‌க‌  அர‌சிய‌ல்வாதியாகும். ம‌க்க‌ள் உல‌மா க‌ட்சிக்கு அதிகார‌ம் த‌ந்திருந்தால் நிச்ச‌ய‌ம் எம்மால் ம‌ஹிந்த‌விட‌மிருந்து ப‌ல‌ உரிமைக‌ளை பெற்றுத்த‌ந்திருக்க‌ முடியும். ம‌க்க‌ள் ஆத‌ர‌வு எம‌க்கு இல்லாத‌ நிலையிலும் நாம் சில‌ உரிமைக‌ளை ம‌ஹிந்த‌ மூல‌ம் பெற்றுத்த‌ந்துள்ளோம். அத்த‌கைய‌ த‌லைவ‌ரை முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் க‌ண் மூடித்த‌ன‌மாக‌ ஒதுக்கி விட்டு இன்று த‌லையில் கை வைத்து ஒப்பாரி வைக்கிற‌து.

அன்று நாம் ம‌ஹிந்த‌ ப‌ற்றி பேசும்போது நீங்க‌ள் யார் ? எம் பியா, ம‌க்க‌ள் பிர‌திநிதியா என்றுதான் முட்டாள்த‌ன‌மாக‌ ப‌ல‌ரும் எம்மை நோக்கி கேட்டார்க‌ளே த‌விர‌ எம‌து க‌ருத்துக்க‌ளில் உண்மை இருக்கிற‌தா என ஆராய‌வில்லை.

ஆக‌வே ந‌ல்லாட்சி அர‌சின் மேற்ப‌டி முஸ்லிம் விரோத‌ செய‌ல்க‌ளை உல‌மா க‌ட்சி வ‌ன்மையாக‌ க‌ண்டிக்கிற‌து.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத