Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

ம‌து, மாது, சூது போன்ற‌வ‌ற்றிலிருந்து முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌லைமை த‌விர்த்திருக்க‌ வேண்டும்

ம‌து, மாது, சூது போன்ற‌வ‌ற்றிலிருந்து முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌லைமை த‌விர்த்திருக்க‌ வேண்டும் என‌ த‌லைமைக்கு க‌டித‌ம் மூல‌ம் தெரிவித்த‌மைக்காக‌ அக்க‌ட்சியின் ம‌சூரா ச‌பை மௌல‌விமார்க‌ளை உல‌மா க‌ட்சி பாராட்டியிருப்ப‌துட‌ன் இத்த‌கைய‌தொரு மோச‌மான‌ த‌லைமையே இன்றைய‌ மு. கா த‌லைமை என்ப‌தை உல‌மாக்க‌ள் ப‌கிர‌ங்க‌மாக‌ ஏற்றுக்கொண்டுள்ள‌தையே இது காட்டுகிற‌து என‌ உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் மௌல‌வி தெரிவித்துள்ளார்.

இது ப‌ற்றி அவ‌ர் மேலும் தெரிவிக்கையில், முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌லைமை மீது அவ‌ர‌து க‌ட்சியின‌ரால் முன் வைக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ ம‌து, மாது, சூது, ச‌மூக‌த்தின் வாக்குக‌ளை கோடிக‌ளுக்கு விற்ற‌மை ப‌ற்றி மு. காவின் ம‌சூரா ச‌பை மௌல‌விமார் ஹ‌க்கீமையும் ப‌சீரையும் ஒன்றாக‌ வைத்து ப‌கிர‌ங்க‌மாக‌ விசாரிக்க‌ வேண்டும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி கேட்டிருந்த‌து. இத‌ற்க‌மைய‌ விசாரணை மேற்கொள்ள‌ மேற்ப‌டி மௌல‌விமாருக்கு க‌ட்சியில் அதிகார‌ம் இல்லை என‌ தெரிகிற‌து. இருந்த‌ போதும் இது ப‌ற்றி த‌லைவ‌ருக்கு க‌டித‌ம் எழுதியிருப்ப‌து பாராட்ட‌த்த‌க்க‌தாக‌ இருப்பினும் க‌ட‌ந்த‌ ம‌ஹிந்த‌ அர‌சில் அமைச்ச‌ர‌வை அமைச்ச‌ர்க‌ள் ம‌ஹிந்த‌வுட‌ன் நேர‌டியாக‌ பேசாம‌ல் க‌டித‌ம் எழுதிய‌ கோமாளித்த‌ன‌த்தை நினைவு ப‌டுத்துகிற‌து.

இத்த‌கைய‌தொரு மோச‌மான‌ த‌லைமையின் கீழ் தெரியா த‌ன‌மாக‌ இந்த‌ மௌல‌விமார் இருந்த‌மைக்காக‌ யாரும் அவ‌ர்க‌ளை குற்ற‌ம் பிடிக்க‌ முடியாது. ஆனால் த‌லைமை இப்ப‌டித்தான் உள்ள‌து என்று தெரிந்த‌ பின்னும் அக்க‌ட்சிக்கு ஆத‌ர‌வு வ‌ழ‌ங்குவ‌து ச‌ரியா என்ப‌தை மேற்ப‌டி மௌல‌விமார் சிந்திக்க‌ வேண்டும்.

ர‌வூஃப் ஹ‌க்கீம் முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தின் துரோகி என்றும் அவ‌ர் ச‌மூக‌த்தை ஏமாற்றி பிழைப்பு ந‌ட‌த்துகிறார் என்றும் நாம் 2002ம் ஆண்டு காத்தான்குடியில் ந‌டைபெற்ற‌ கிழ‌க்கு மாகாண‌ உல‌மாக்க‌ள் கூட்ட‌த்தில் ப‌கிர‌ங்க‌மாக‌ தெரிவித்தோம். அத்துட‌ன் உல‌மாக்க‌ளால் ம‌ட்டுமே முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்துக்கு சிற‌ந்த‌ இஸ்லாமிய‌ த‌லைமைத்துவ‌த்தை வ‌ழ‌ங்க‌ முடியும் என்ற‌ எம‌து உறுதியான‌ கொள்கையின் அடிப்ப‌டையில் உல‌மா க‌ட்சியை 2005ம் ஆண்டு ஸ்தாபித்துக்காட்டினோம். எம‌து கொள்கையை மௌல‌விமார் ப‌ல‌ரும் ஏற்றிருந்தால் இன்று த‌ம‌து த‌லைமைக்கு தொழுகை, நோன்பு ப‌ற்றி உப‌தேசிக்கும் கேவ‌ல‌ம் வ‌ந்திருக்காது.

ஆக‌வே இப்போதாவ‌து த‌லைமைக்கு த‌ப்பை சுட்டிக்காட்டிய‌மைக்காக‌ மு. கா ம‌சூரா ச‌பை மௌல‌விமாரை பாராட்டுவ‌துட‌ன் குற்ற‌ச்செய‌ல்கள் உண்மை என்ப‌தை மௌல‌விமார் ஏற்றுள்ள‌தால் உட‌ன‌டியாக‌ ஹ‌க்கீமை த‌லைமை ப‌த‌வியில் இருந்து நீக்க‌ வேண்டும் அல்ல‌து மௌல‌விமார் மு. காவிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய‌ வேண்டும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி கேட்டுக்கொள்கிற‌து.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத