Skip to main content

ஐக்கிய தேசிய கட்சித் தலைவராக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு

  ஐக்கிய தேசிய கட்சித் தலைவராக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு செய்யப்பட்டார்...!!!! ஐக்கிய தேசிய கட்சித் தலைவராக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். சிரிகொத்தவில் உள்ள கட்சி தலைமையகத்தில் இன்று நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தன் உறுப்பினர்களுக்கு   புதிய பதவி நிலைகளை   நியமித்தது. கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக பணியாற்றிய அகில விராஜ் கரியவாசம் ஐ.தே.க  உதவித் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னர்  உதவித் தலைவராக  ரவி கருணநாயக்க காணப்பட்டார். அகில விராஜ்  கரியவாசம் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு, ஐ.தே.க   புதிய பொதுச் செயலாளராக பாலித ரங்க  பண்டாராவை நியமித்தார். ஐ.தே.க  வின் உறுப்பினர் வஜிர அபேவர்தனே  தவிசாளராக  அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார்,  ஏ.எஸ்.எம் மிஸ்பா பொருளாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிய நியமனங்கள் இருந்தபோதிலும், முன்னாள் பிரதமர் ரனில் விக்கிரமசிங்கவே  ஐ.தே.க  தலைவராக நீடிப்பார். துணைத் தலைவர் ருவன் விஜேவர்தனவும் தனது பதவியில் தொடருவார்.

இலவன்குளப்பாதையைபுனரமைத்துமீண்டும்திறந்துவிடுங்கள் – பாராளுமன்றத்தில்அமைச்சர்ரிஷாட்கோரிக்கைசதிமுயற்சியினால்இடைநிறுத்தப்பட்டஇலவன்குளப்பாதையைபுனரமைத்துமீண்டும்திறந்துவிடுங்கள்பாராளுமன்றத்தில்அமைச்சர்ரிஷாட்கோரிக்கை
-ஊடகப்பிரிவு
சுயநலம்கொண்டவர்களின்சதிமுயற்சியினால்இடைநிறுத்தப்பட்டபுத்தளம்இலவன்குளப்பாதையைமீண்டும்புனரமைக்கநடவடிக்கைஎடுத்துகொழும்புபுத்தளம் - சங்குபிட்டிவழியாகயாழ்ப்பாணத்திற்குசெல்லும்மக்களின்பயணத்தைஇலகுபடுத்துமாறுஅமைச்சர்ரிஷாட்பதியுதீன்இன்று (23)மாலைபாராளுமன்றில்கோரிக்கைவிடுத்தார்.
அமைச்சர்களானலக்ஷ்மன்கிரியெல்ல, மகிந்தசமரசிங்கஆகியோரின்அமைச்சின்கீழானகுழுநிலைவிவாதத்தில்அவர்உரையாற்றும்போதேஇந்தக்கோரிக்கையைவிடுத்தார்.
இலவன்குளப்பாதையைபுனரமைப்பதன்மூலம்சுமார் 120கி. மீற்றர்பயணத்தூரத்தில்குறைவுஏற்படுகின்றது. இதன்மூலம்மக்களுக்குநன்மைஏற்படுவதுடன்நாட்டின்பொருளாதாரமேம்பாட்டிற்கும்அதுஉதவுமெனஅமைச்சர்கூறினார்.
பாராளுமன்றத்தில்அமைச்சர்ரிஷாட்உரையாற்றும்போதுமேலும்கூறியதாவது,
உயர்கல்வி, மற்றும்வீதிஅபிவிருத்திஅமைச்சர்லக்ஷ்மன்கிரியெல்லவைஎன்அரசியல்வாழ்வில்நான்ஒருபோதுமேமறக்கமுடியாது. அவர்தனதுஅமைச்சுக்களைதிறம்படநடாத்திவருகிறார். இலங்கையின்பாதைஅபிவிருத்தியில்அவர்மேற்கொண்டுள்ளபணிகள்பாராட்டத்தக்கது.
நமதுநாட்டின்பல்கலைக்கழகங்களில்முஸ்லிம்மாணவர்கள்சிலஇடர்பாடுகளைசந்தித்தபோதுஅந்தமாணவர்களின்பிரதிநிதிகளைகொழும்பில்அவரதுஅமைச்சுக்குஅழைத்துநாங்கள்குறைபாடுகளைவெளிப்படுத்திகலந்துரையாடியபோதுபல்கலைக்கழகஉபவேந்தர்களையும்அங்குவரவழைத்துஅவற்றுக்கானதீர்வைப்பெற்றுத்தந்தார். அத்துடன்தென்கிழக்குபல்கலைக்கழகத்தில்பொறியியல்பீடம்மூடப்படும்அபாயம்ஏற்பட்டபோதுஅந்தவிடயத்தைநாம்அவரிடம்சுட்டிக்காட்டியபோதுஅதற்கும்தீர்வைப்பெற்றுத்தந்துபொறியியல்பீடத்தைதொடர்ந்தும்இயங்கவழிசெய்தார். இவற்றைநான்நன்றியுணர்வுடன்இங்குநினைவுகூர்கின்றேன்.
புத்தளம்மாவட்டம்மீனவத்தொழிலைபெரிதும்நம்பியிருக்கும்மாவட்டம். எனவேநவீனமீன்பிடித்தொழிலைஊக்குவிப்பதற்குஏதுவாகவயம்பபல்கலைக்கழகத்தில்கடற்றொழில்நீரியல்வளபீடமொன்றைஉருவாக்குமாறுவேண்டுகோள்விடுக்கின்றேன். இந்தமாவட்டத்தின்கற்பிட்டி, கண்டக்குடா, ரெட்பானா, பள்ளிவாசல்துறை, முசல்பிட்டி, முதலைப்பாளி, ஆளங்குடாபோன்றகடற்கரைப்பிரதேசங்களைமையப்படுத்திஇந்தப்பீடத்தைஅமைக்குமாறுவேண்டுகிறேன். இதனால்மீனவத்தொழிலில்ஒருநவீனமாற்றத்தைகாணமுடியுமெனநம்புகின்றேன். அதேபோன்றுபுத்தளம்மாவட்டத்தில்சுற்றுலாத்துறைக்குப்பேர்போனகற்பிட்டியைமையமாகக்கொண்டுவயம்பபல்கலைக்கழகத்தின்சுற்றுலாமற்றும்விருந்தோம்பும்பண்புகல்விப்பீடத்தைஆரம்பித்துசுற்றுலாத்துறையைமென்மேலும்வளர்ச்சிபெறசெய்வதற்குஉதவுமாறுவேண்டுகிறேன்.
மர்ஹூம்அஷ்ரப்பினால்இனஒற்றுமையைக்கருத்திற்கொண்டுமுன்னாள்ஜனாதிபதிசந்திரிக்காபண்டாரநாயக்காவின்அனுசரணையில்அமைக்கப்பட்டதென்கிழக்குபல்கலைக்கழகம்இன்றுஅந்தபிரதேசமாணவர்களின்உயர்கல்விவளர்ச்சியில்பெரிதும்பங்களித்துவருகின்றது. முன்னாள்உபவேந்தர்களானஎம்எல் காதர், ஹுஸைன்இஸ்மாயில்மற்றும்கலாநிதிஇஸ்மாயில்ஆகியோர்இந்தபல்கலைக்கழகத்தில்சிறந்தகல்விப்பணிசெய்தனர். தற்போதுபேராசிரியர்நாசிம்துணைவேந்தராகபணியாற்றுகின்றார்.  முன்னாள்உபவேந்தர்கலாநிதிஇஸ்மாயிலுக்குகடந்தகாலங்களில்பல்வேறுஅநீதிகள்இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றைநிவர்த்திசெய்துஅவருக்குநீதியைப்பெற்றுக்கொடுக்குமாறுவேண்டுகோள்விடுக்கின்றேன்.
நான்பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்மன்னார்மாவட்டத்திலும்மீன்பிடித்தொழில்மேலோங்கியிருக்கின்றது. எனவேசிறியதீவானமன்னார்மாவட்டகடலோரபிரதேசங்களைமையமாகக்கொண்டுயாழ்பல்கலைக்கழகத்தில்கடற்றொழில்நீரியல்வளபீடமொன்றைஅங்குஅமைக்குமாறும்வேண்டுகின்றேன்.
உயர்கல்விஅமைச்சின்கீழானஇலங்கைஉயர்தொழில்நுட்பகல்விநிறுவனத்தின்கீழ்பல்வேறுகற்கைநெறிகள்பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதேபோன்றுகடற்றொழில்நீரியல்வளகற்கைநெறியொன்றையும்ஆரம்பிப்பதுமிகவும்பொருத்தமானதெனநான்கருதுகின்றேன்.
வவுனியாவில்இருக்கும்பல்கலைக்கழகஉபபிரிவுக்குவேண்டியவசதிகளைசெய்துகொடுக்குமாறும்யாழ்பல்கலைக்கழகவளர்ச்சிக்குமேலும்உதவிகளைநல்குமாறும்இந்தஉயர்சபையில்கேட்கின்றேன்.அதேபோன்றுமுன்னர்ஆரம்பிக்கப்பட்டதுபோன்றுநாட்டின்பலபாகங்களில்பல்கலைக்கழககல்லூரிகளைஅமைக்குமாறும்வேண்டுகின்றேன்.
அமைச்சர்மகிந்தசமரசிங்கவும்தனதுஅமைச்சைமிகவும்சிறந்தமுறையில்மேற்கொண்டுசெல்கின்றார். அவரதுஅமைச்சின்கீழ்வரும்சிலிண்டெக்நிறுவனத்திற்குஅதிகநிதிஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின்விஞ்ஞானிகள்பலர்பணியாற்றும்இந்தநிறுவனம்எதிர்காலத்தொழில்நுட்பஅறிவைமேம்படுத்துவதற்கானபலநடவடிக்கைகளைமேற்கொண்டுள்ளமைமெச்சத்ததக்கதுஎன்றும்அமைச்சர்குறிப்பிட்டார்.

Comments

Popular posts from this blog

அதாவுல்லாவை புக‌ழும் ஹ‌ரீஸ்

ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை நோக்கி எறிகணைகள் வந்த வண்ணமே இருக்கிறது. நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு இனி செயலாற்ற முன்வர வேண்டும். அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சகல அரசியல் கட்சி முக்கியஸ்தர்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலை சந்தித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாக்களித்தால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து ஐந்து முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவாவார்கள் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பிரதித்தலைவரும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சருமான சட்டத்தரணி  எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் தெரிவித்தார்.  தொடர்ந்தும் அங்கு பேசும் போது, கல்முனை பிரதேச விவகாரம் பற்றிய பிரதமருடனான கலந்துரையாடலுக்கு குறித்த தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியாகிய எனக்கு எவ்வித அழைப்புக்களும் விடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. நான் நேரடியாக பிரதமர் மஹிந்தவை சந்தித்து மக்களின் பிரச்சினையை பற்றி தெளிவாக விளக்கியவுடன் அன்று மாலை என்னையும் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுமாறும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தான் செய்வதாகவும் வாக்குறுதியளித்தார். அதன் பிரகாரமே நான் அக்கூட்டத்திற்க்கு சென்று வரவேற்பறையில் காத்திருந்தேன். அங்கு கலந்து கொண்டிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் அதிருப்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313

சாய்ந்தமருது நகரசபை – விசேட வர்த்தமானி இன்று நள்ளிரவு !

சாய்ந்தமருது நகரசபை 2022 பங்குனி 20 அமுலாகும் வகையில் 2162/50 இலக்கம் கொண்ட அதிவிசேட வர்த்தமானி இன்று நள்ளிரவு வெளியாகவுள்ளது. பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னக்கோனின் கையொப்பத்துடன் வெளியாகவுள்ளது . 1987ம் ஆண்டு கல்முனை தொகுதியில் 4 சபைகள் இயங்கின. அதனை முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர் .பிரேமதாசா ஒன்றிணைத்தார்.அதனை மீண்டும் பிரித்து தங்கள் பகுதியை ஒரு நகர சபையாக பிரித்து தருமாறு சாய்ந்தமருது மக்கள் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு போராட்டங்கள் செய்தனர். அத்துடன் கடந்த 2018 ம் ஆண்டு இடம்பெற்ற உள்ளூராட்சி தேர்தலில் சுயேட்சை குழுவை சாய்ந்தமருது பள்ளிவாசல் களமிறக்கி அதில் 6 வட்டாரங்களையும் வென்று மொத்தம் 9 உறுப்பினர்களை பெற்றமை விசேட அம்சமாகும். கடந்த நல்லாட்சி அரசில் முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் ,பிரதமர் நகர சபை தருவதாக வாக்குறுதி அளித்து ஏமாற்றியமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன் சாய்ந்தமருது பள்ளிவாசல் மற்றும் 6 மக்கள் பிரதி நிதிகள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவின் வெற்றிக்காக ஒப்பந்தம் செய்து தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் .கடந்த தேர்தலில் ச