Skip to main content

“මුස්ලිම්වරු ත්රුස්තවාදයට පක්ෂපාති අය නොවේ”

“මුස්ලිම්වරු ත්රුස්තවාදයට පක්ෂපාති අය නොවේ”
අධිකරණ අමාත්යර විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්රපකාශයට තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ විග්රතහය.
===========================================

පසුගිය 18-11-2016 දින ගරු අධිකරණ අමාත්ය් විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යරවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව අමතන අවස්ථාවේදී ජාතිවාදි ක්රි8යා මැඩ පැවැත්වීමේ රජයේ ක්රිියාමාර්ග පිළිබඳව අදහස් ප්රපකාශ කර සිටියේය. ජාතිවාදය පතුරවන පිරිසට එරෙහි නීතිමය ක්රිරයාමාර්ග ගැනීම අගය කරන අප සංවිධානය ත්ර ස්තවාදයත් සමඟ ඉස්ලාමීය සංවිධාන හා පාසල් ඒකාබද්ධ කිරීම සම්පූර්ණ වැරැද්දක් වශයෙන් දකින්නෙමු.


ISIS ත්රරස්ථවාදීන් විනාශ කළ යුතුමයි!
------------------------------------

අමාත්ය-වරයා තම ප්ර-කාශය අතරතුර ජාත්යාාන්තර ත්ර ස්තවාදී සංවිධානයක් වන ISIS සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ වීමට පවුල් හතරකට සම්බන්ධ තිස් දෙදෙනෙක් සිරියාවට සංක්රාමණය වි ඇති බවට අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. මෙම සිදු‍වීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව බියෙන් පසුවන බවත් එතුමා සඳහන් කළා. පැහැදිළිවම ISIS ජිහාද් සංවිධාන ලංකාවේ ක්රිකයාත්මක වන බවට චෝදනා මුලින්ම ප්ර්කාශ වුනේ පසුගිය රජය විසින්ය.


එවිට ආරක්ෂක ලේකම් තුමා විසින් එම අදහස සහමුලින්ම සාවද්යහ බවත් එවන් කිසිඳු සංවිධානයක් රට තුල ක්රි යාත්මක නොවන බවත් ප්ර්සිද්ධියේ ප්ර කාශ කෙරුණා. ශ්රීත ලංකාවෙන් එක්තරා පවුලක පිරිසක් ISIS සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ වු බව තහවුරු වූ විට ශ්රී  ලංකාවාසි සමස්ථ මුස්ලිම් සමාජයත් ඉස්ලාම් ධාර්මික හා සිවිල් සංවිධාන ISIS සංවිධානය ත්රරස්තවාදි සංවිධානයක් බවට තරයේ ප්ර‍කාශ කර සිටියා සේම ඉස්ලාම් දහමටත් ISIS සංවිධානයටත් අංශුමාත්රSයක සම්බන්ධයක් වත් නොමැති බවද ප්ර්කාශ කළා. එවන් ආයුධ සන්නද්ධ ත්ර්ස්තවාදී සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධකම් පවත්වන සංවිධානයක් හෝ එකඳු මුස්ලිම්වරයෙකු සීටීනම් ඔවුන්ව වහාම අත්අඩංගුවට ගන්නා මෙන් තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය මුස්ලිම්වරුන් වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.


තත්වය මෙසේ තිබියදී කලකට පෙර මුස්ලිම්වරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද දෙයක් ජාතිවාදි රැල්ල ඇවිස්සි තිබෙන අවස්ථාවක වැදගත් තනතුරක සිටින අමාත්යරවරයෙක් විසින් ප්රසකාශ කිරීම සමාජ ජාල තුල තවදුරටත් කැළඹීම් ඇතිවීමට හේතු පාදක වී ඇත. ත්රගස්තවාදීන් සමඟ සමස්ථ මුස්ලිම් සමාජය සංයුක්ත කොට පැවසීම ජාතිවාදයට තව තවත් ඉන්ධන සපයන බව ඇමතිවරයාගේ අවධානයට ලක් කරන්නෙමු.


මුස්ලිම් පාසල් වල ත්ර්ස්තවාදි ඉගෙන්වීම් ද?
--------------------------


ගරු අමාත්ය-වරයාගේ කතාව අතරතුර ශ්රීන ලංකාවේ ක්රිවයාත්මකවන මුස්ලිම් ජාත්යානන්තර පාසල්වල පිටරටවල් වලින් පැමිණෙන ගුරුවරන් විසින් ත්රයස්තවාදයට පොළොඹවන අදහස් උගන්වන බවට චෝදනාවක් කරන ලදී. මෙම අදහස ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාලන සමයේ ජාතිවාදි සංවිධාන මගින් ප්රවකාශ වු අභූත චෝදනා බවත් මෙම රටේ මුස්ලිම්වරුන් විසින් කලකට පෙරම පිළිතුරු සපයන ලද්දකි.


ඇමති තුමා පවසන පරිදි මුස්ලිම් පාසල් තුල මෙවන් සිදුවීම සිදුවනවා නම් එයට විරුද්ධව ක්රිමයාමාර්ග ගෙන ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු.


2012 සිට ප්ර කාශ වෙමින් පවතින මෙම අදහස් අද වනතුරු නිවැරදි සාක්ෂි මගින් නිරූපනය නොවී සාවද්යඔ ලෙසම පවතියි. ජාතිවාදීන් මේවා ප්ර චාරය කළ ද අධිකරණ අමාත්යහ නම් වැදගත් තනතුරක සිටින ඇමතිවරයා විසින් ප්ර‍කාශයට පත් කිරීම මුස්ලිම් ජනතාවගේ හිත් දැඩි වේදනාවට පත්කරන කරුණක් වී ඇත. පොදු ජනතාව විසින් මුස්ලිම් පාසල් වපර ඇසින් දැකීමට මුලපිරූ අවස්ථාවක් වශයෙන් අපි දකින්නෙමු.


නිකාය ගැටුම් මුස්ලිම්වරුන් අතර පමණද?
------------------------------


ඇමති තුමාගේ ප්ර-කාශයේ සඳහන් වූ තවත් දෙයක් නම් මුස්ලිම්වරු නිකාය වශයෙන් බෙදී වෙන් වී ඔවුන් අතර ඇණකොටා ගන්නා බවයි. එක් දහමක් තුල විවිධ මත දරණ නිකායන්, සංවිධාන බිහිවීම සාමාන්ය  දෙයක්. ඒ ආකරයෙන්ම මුස්ලිම්වරුන්ටත් විවිධ ආගමික මත දරණ නිකායන් තිබේ. බෞද්ධ ජනතාව තේරවාද - මහායාන වශයෙන් වෙනස් වන ආකාරයටම කතෝලික ජනතාව ‍රෝමානු- ප්රොබටෙස්ටන්ට් වශයෙන් වෙනස් වන ආකාරයටම හින්දු ජනතාව බ්රාමහ්මන, වයිෂ්නව, ශූද්ර  යනාදි වශයෙන් වෙනස් වන ආකාරයටම මුස්ලිම්වරුන්ටත් විවිධ පදනම් මත නිකායන් ඇත. නමුත් ඉස්ලාම් දහම තුල එවන් නිකාය බේද නිර්මාණය කිරීමට අනුමැතියක් නැත. අනවබෝධය හේතුවෙන් මුස්ලිම්වරුන් අතර මෙවන් නිකායන් නිර්මාණය වී ඇත.


නමුන් ඇමති තුමාගේ කතාව මගින් මුස්ලිම්වරුන් අතර පමණක් නිකායන් බෙදී තිබෙන බව‍ට ප්රිකාශයක් පොදු ජනයාට ප්රකකාශ වී ඇත. ISIS ත්ර්ස්තවාදීන්, ජිහාද් මතවාද පාසල් තුල ඉගෙන්වීම වැනි වැරදි අදහස් එක්හසු කොට ‍පැවසීම මගින් සමස්ථ මුස්ලිම් සමාජය දිහා පොදු ජනතාව කුතුහලයකින් බලන්නට සලස්වන බව නිසැකයි.


ශ්රීය ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ ලේකම් අත්අඩංගුවට පත්වීමට හේතුව බුදු රදුන්ට අපහස කිරීමද?
---------------------------------------------------------------


මුස්ලිම් අය සම්බන්ධව අනවබෝධයෙන් ප්ර-කාශ ඉදිරිපත් කළා සේම තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ ලේකම් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුව “බුදු රදුන් මිනීමස් වැළඳු “ බවට පැවසීම බව ඔහු ප්රසකාශ කළා. ශ්රීම ලංකාවේ තිබෙන බෞද්ධ මුස්ලිම් ත්රීස්තවාදයට තිත තබන්නෙමු යන්න ප්රුකාශ කරනවාත් සමඟ තව්හීද් ජමාඅත් ලේකම්වරයාව සම්බන්ධ කර ඔහු විසින් ප්රරකාශ කරන ලදී.


ඇමති තුමාගේ මෙම ප්රයකාශයත් සාවද්යර ප්රකකාශයක් බව සඳහන් කරන්නෙමු. ත්රනස්තවාදය නම් මාතෘකාවට තව්හීද් ජමාඅත් සම්බන්ධ කිරීම කිසිසේත්ම අනුමත කළ නොහැක. හේතුව තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය විසින් කිසිම අවස්ථාවක ‍බහුතර හෝ සුළුතර සමාජය හෝ පූජ්ය් පාර්ශවය අමතා කපන කොටන ලෙසට හෝ ප්රදහාර එල්ල කරන බවට කිසිඳු ප්රාකාශයක් කළ නොමැත.


ජාතිවාදි සංවිධාන ඉස්ලාම් දහමට අපහස වන අන්දමින් ප්රසකාශ ඉදිරපත් කරන විට එයට ප්රටජාතාන්ත්රඔවාදිව නිසි ලෙස අදහස් මගින් පිළිතුරු සපයන ක්ර මය පමණක් අද වනතුරු අප විසින් ක්රිදයාත්මක කරමින් පවති. එහෙත් අද වෙනතුරු එම ජාතිවාදි සංවිධාන ජීවිත හා ධන දේපල් දහම් සියල්ල විනාශ කරන බවට තර්ජන ගර්ජන කරමින් සිටියි. එසේ වුවද තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය අද වනතුරු මෙවන් ත්රමස්තවාදි ක්රිවයාදාමවල නියැලී නැති බව තරයේ ප්ර කාශ කර සිටින්නෙමු.


එලෙසම තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ ලේකම් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුව බුදු රදුන්ට අපහාස කීරීම යනුවෙන් අමාත්යශවරයා පැවසීම සහමුලින්ම සාවද්යා ප්රඅකාශයකි. බුදු රදුන්ට අපහස වන අන්දමින් ඔහු කතා කළාද? නැතැයිද? යන්න සම්බන්ධ නඩුව තවමත් උසාවියේ ඇත. ‍ එම නඩුවෙන් ලේකම්වරයා බුදු දහමට අපහස කළ බවට තීන්දුවක් තවම ලබා දී නොමැත. තීන්දුවක් නොදී තිබෙන නඩුවක චෝදනාවක් මෙවර අත්අඩංගුවට පත්වීමට හේතුව බව ඇමතිවරයා ප්ර කාශ කිරිම වැරදි කරුණකි.


අත්අඩංගුවට හේතුවක් වශයෙන් ඇමතිවරයා පැවසූ කරුණ උසාවියේ සඳහන් කළ තීන්දුවක් නොවන බවද අමාත්යිවරයාගේ අවධානයට යොමු කරන්නෙමු.


ජාතිවාදයට එරෙහිව නීතිය ක්රිමයාත්මක විය යුතුයි.
------------------------------------


අමාත්ය-වරයාගේ පාර්ලිමේන්තු කතාව ජාතිවාදයට එරෙහිව ආරම්භ වුනද ජාතිවාදය සමඟ සම්බන්ධ කළාවු කරුණු සියල්ල සමස්ථ මුස්ලිම් සමාජය ඉලක්ක කොට ගෙන තිබීම පැහැදිළි කරුණකි.


ජාතිවාදි අදහස් සමාජ ජාල හරහා පැතිරීයන මෙවන් අවස්ථාවක අමාත්යභවරයාගේ මෙවන් ප්රබකාශ දැඩි කැළඹිම් ඇති කරන බව නිසැකයි. සාමය කඩා කප්පල් කරන්න වෙර දරන විදේශ බලවේග වලටත් බලය අත්පත් කරගැනීමට වෙර දරන ජාතිවාදීන්ටත් ඉන්ධන සපයන ප්ර කාශයක් බවට ඇමතිවරයාගේ ප්රදකාශය පත් වේවි දෝ යන්න මුස්ලිම් සමාජයේ භිතියයි. අවස්ථාවදීන්ට ඉඩ ප්රධස්තාව නොදී සත්යබ තොරතුරු ජනතාවට එළි කරන මේන් ඉතා කාරණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු.


මුසිලිම්වරු මෙම ර‍ටේ සංක්රයමණිකයින් නොව මෙම රටේ පුරවෙසියන් ය. අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ කත මිහිදන් වී අත්තේ මෙම පොළොවේය. මෙම රටේ සංවර්ධනයේ ද ආර්ථිකයේද මුස්ලිම්වරුන්ගේ දායකත්වය අපමණය. දශක තුනක් පුරා පැවතුනු යුද්ධය අතරතුර ජාතිවාදි බෙදීම් ප්රධතික්ෂේප කළ මුස්ලිම්වරු අද වනතුරු සරණාගතයින් වශයෙන් ජිවත් වන්නෙහුය. රටට අයහපතක් සිදු කරන කිසිම ක්රිමයාවක මුස්ලිම්වරු අද වනතුරු නියැලී නැත යන්නත් සමස්ථ ශ්රී් ලාංකික මුස්ලිම්වරුන් වෙනුවෙන් තව්හීද් ජමඅත් සංවිධානයේ විග්ර හයයි.

කතෘ :

එම්. එෆ්. එම් රස්මින් MISc

සහකාර ලේකම්

ශ්රීර ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්

Comments

Popular posts from this blog

அதாவுல்லாவை புக‌ழும் ஹ‌ரீஸ்

ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை நோக்கி எறிகணைகள் வந்த வண்ணமே இருக்கிறது. நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு இனி செயலாற்ற முன்வர வேண்டும். அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சகல அரசியல் கட்சி முக்கியஸ்தர்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலை சந்தித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாக்களித்தால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து ஐந்து முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவாவார்கள் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பிரதித்தலைவரும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சருமான சட்டத்தரணி  எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் தெரிவித்தார்.

 தொடர்ந்தும் அங்கு பேசும் போது,

கல்முனை பிரதேச விவகாரம் பற்றிய பிரதமருடனான கலந்துரையாடலுக்கு குறித்த தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியாகிய எனக்கு எவ்வித அழைப்புக்களும் விடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. நான் நேரடியாக பிரதமர் மஹிந்தவை சந்தித்து மக்களின் பிரச்சினையை பற்றி தெளிவாக விளக்கியவுடன் அன்று மாலை என்னையும் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுமாறும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தான் செய்வதாகவும் வாக்குறுதியளித்தார். அதன் பிரகாரமே நான் அக்கூட்டத்திற்க்கு சென்று வரவேற்பறையில் காத்திருந்தேன். அங்கு கலந்து கொண்டிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் அதிருப்தியுடன…

Sri Lanka COSMI Founder President appointed to London’s Peace Institute

The Founder President of Sri Lanka’s Confederation of Micro, Small and Medium Industries (COSMI) has been appointed as the Co-Chairperson of theLondon based Global Peace Institute (GPI)which conducts interdisciplinary research in several thematic fields including international relations and politics. By this high profile appointment made on 15 January, GPI seeks COSMI Founder President Nawaz Rajabdeen’s contributions to improve its training and research efforts. GPI is a think tank run by the UK based Global Peace Ins. (GPI) CIC, an independent non-profit, non-governmental organization. GPI works for global peace and resilience through peace education, dialogue, training, creating awareness and research. COSMI Founder President Rajabdeen, as an honorary member, is also tasked by GPI to promote its programs, add value to research work, and also will be required to attend various GPI events. “I am thankful to GPI for enlisting me for their ongoing and vast efforts” said COSMI Founder Pres…

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளே
பிரதமர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் !

சஜீத் − ரணில் பிரச்சினை
கூட்டனிக்கு பாதிப்பில்லை !!

நான் நிரபராதி என்பதை
சிங்கள மக்கள் உணர்வர் !!!

ஆட்சியில் இணையுமாறு அழைப்பு
வந்தால் தீர்மானிக்கலாம் !!!!

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் ரிஷாத் பதியுதீன் பி.பி.சிக்கு பரபரப்பு பேட்டி....

அப் பேட்டியில் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது...;

கேள்வி:
தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கும் முஸ்லிம் தலைவர்களை தமது அரசாங்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதில்லை என்றுகூறி ஆளுந்தரப்பு நிராகரித்திருப்பது பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பதில்:
ஆளுங்கட்சியில்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டுடன் நாம் அரசியல் செய்யவில்லை.

கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு கிடைத்த 69 லட்சம் வாக்குகளை எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அணியினர் ஒட்டுமொத்தமாகப் பெற்றாலும், அவற்றினைக் கொண்டு நாடாளுமன்றத்திலுள்ள 225 ஆசனங்களில் 105 ஆசனங்களை மட்டுமே கைப்பற்ற முடியும். அதேவேளை, எதிர்த்தரப்பினருக்கு 119 ஆசனங்கள் கிடைக்கும். எனவே, எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தல் சவால் மிகுந்ததாகவே அமையும்…