පළාත් පාලනය පිළිබඳශ්‍රී ලංකා - ඉන්දියා අවබෝධතා ගිවිසුමක්


පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සහ ඉන්දියාවේ, පළාත් පාලනය පිළිබඳ කේරල ආයතනය(KeralaInstitute of Local Administration)පසුගියදා කොළඹදී අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹුණා.එම ගිවිසුමට අත්සන් තැබුවේ, පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ සභාපති කමල් පද්මසිරි මහතා සහ පළාත් පාලනය පිළිබඳ කේරල ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය පී. පී. බාලන් මහතායි.
මෙම ගිවිසුම මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ පළාත් පාලනය පිළිබඳ දැනුම සහ අත්දැකීම් හුවමාරු කරගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉන්දියාවේ, පළාත් පාලනය පිළිබඳ කේරල ආයතනයේ පුහුණුවත්, ඉන්දියානුවන්ට පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ පුහුණුවත් ලබාදීමට නියමිතයි.
මේ අවස්ථාවටපළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය, ජනාධිපති නීතිඥ ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා සහ පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සුජීව සමරවීර මහතා ඇතුළු එම ආයතනයේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහ පළාත් පාලනය පිළිබඳ කේරල ආයතනයේ නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියා

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்