Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

முதல் மனிதன் ஆதம் பேசிய மொழி எது?

ஐயமும் தெளிவும்
 
ﻭَﺃُﺩْﺧِﻞَ اﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮا ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮا اﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺗَﺠْﺮِﻱ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ اﻷَْﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺈِﺫْﻥِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ۖ ﺗَﺤِﻴَّﺘُﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺳَﻼَﻡٌ
இன்னும், எவர் ஈமான் கொண்டு, நற்கருமங்கள் செய்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் சுவனபதிகளில் புகுத்தப்படுவார்கள். அவற்றின் கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; தங்கள் இறைவனுடைய அனுமதியைக் கொண்டு அவர்கள் என்றென்றும் அவற்றில் தங்கியிருப்பார்கள் - அங்கு அவர்களுடைய காணிக்கையாவது "ஸலாமுன்” (சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகுக!") என்பதாகும்.
ஆதம் நபியின் பாசை அறபு என்றும் சொர்க்க‌த்து பாசையாக அற‌பு மொழியே இருந்தது என்றும் நாம் சொல்லும் பொது  ப‌ல‌ரும் அதற்கு ஆதார‌ம் என்ன‌ என‌ கேட்கிறார்க‌ள். மேலேயுள்ள‌ குர் ஆன் வ‌ச‌ன‌மும் ஆதார‌ம்தான். சொர்க்க‌த்தில் உள்ள‌வ‌ர்க‌ளின் காணிக்கை வார்த்தை என்பது  ச‌லாமுன் என்று இருக்கும் என‌ அள்ளாஹ்வே சொன்ன‌பின் ம‌னித‌ க‌ருத்துக்கு இட‌மில்லை. சலாமுன் என்ப‌து ஆங்கில‌மோ த‌மிழோ அல்ல‌. அது அற‌பு வார்த்தையாகும்.
ஆக சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்த ஆதமும் ஹவ்வாவும் அறபு மொழியே பேசியிருப்பர் என்பது சந்தேகமற தெரிகிறது.

சரி உங்கள் கருத்துப்படி இலங்கையில் ஆதியில் இருந்த இஸ்லாமியர்கள் தான் மதம் மாறி இந்து மற்றும் பௌத்தர்களாக உருவாகினரா? அப்படி என்றால் பெரும்பான்மையாக இருந்த இஸ்லாமியர் இதனை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டனர் மற்றும் இவ்வாறு எவ்வாறு மாறினார்கள்? என‌ ஒருவ‌ர் கேட்டுள்ளார்.
பதில்: முஸ்லிம்க‌ள் ம‌த்தியிலேயே சிலை வ‌ண‌க்க‌ம் வ‌ந்த‌து என்ப‌தை குர் ஆன் மிக‌ தெளிவாக‌ கூறுகிற‌து. ஆத‌ம் ந‌பியின் இல‌ங்கை வ‌ழித்தோன்ற‌ல் முஸ்லிம்க‌ள் ம‌த்தியில் வேறு சிந்த‌னைக‌ள் ம‌த‌ங்க‌ள் தோன்றின‌. உதார‌ண‌மாக‌ மனித குலம் வளர்ச்சி பெற்றபின் ம‌க்காவில் முஸ்லிம்க‌ளே வாழ்ந்தார்க‌ள். இப்ராஹீம் ந‌பியினால் அங்கு கஅபா புதுப்பிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ பின்ன‌ர் அவ‌ரது ப‌ர‌ம்ப‌ரை வாழ்ந்த‌து. அவ‌ர்க‌ள் ஓரிறைவனையே வ‌ண‌ங்கி வ‌ந்த‌ன‌ர். பின்ன‌ர் அவ‌ர்க‌ள் ம‌த்தியில் சிலை வ‌ண‌க்க‌ம் புகுந்தது. கஅபாவில் கூட‌ சிலை வைத்த‌ன‌ர். இஸ்லாத்தை மீண்டும் புதுப்பித்த‌ முஹம்ம‌து ந‌பிய‌வ‌ர்க‌ளால் கஅபாவிலிருந்த‌ சிலைக‌ள் உடைத்தெறிய‌ப்ப‌ட்டு மீண்டும் அங்கு ஓரிறைவ‌ன் வ‌ண‌ங்க‌ப்ப‌ட்டான்.
இவ்வாறே ஆதம் நபி காலத்திலிருந்து இல‌ங்கையில் வாழ்ந்த‌ முஸ்லிம்கள் ஓரிறைவ‌னையே அள்ளாஹ்வையே வ‌ண‌ங்கி வ‌ந்த‌ன‌ர். பின்னர் இந்தியாவிலிருந்து வ‌ந்த, இந்தியர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்து ம‌த‌ம் அவ‌ர்க‌ளை இந்துக்களாக மாற்றிய‌து. அதே போல் பௌத்த‌மும் இந்தியாவிலிருந்து இற‌க்கும‌தி செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌து. பின்ன‌ர் முஹ‌ம்ம‌து நபிய‌வ‌ர்க‌ளின் வ‌ருகையின் பின் இங்கு வ‌ந்த‌ அற‌பிக‌ள் மூல‌ம் மீண்டும் உண்மையை புரிந்து தாம் ஏற்கனவே இஸ்லாத்தில் இருந்து தவறிப்போனவர்கள் என்பதை புரிந்து அவ‌ர்க‌ள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற‌ன‌ர். எனது க‌ருத்துக்கு மிக‌ ப‌ல‌மான‌ ஆதார‌ம்தான இல‌ங்கையின் ஆதிகால‌ வேடுவ‌ர்க‌ள். இவர்கள் இந்துக்க‌ளோ பௌத்த‌ர்க‌ளோ அல்ல‌ என்ப‌தாகும். ஆத‌ம் நபி ப‌ர‌ம்ப‌ரையான‌ அவ‌ர்க‌ளை 2700 வ‌ருட‌மாகியும் பௌத்தர்களாக்க‌ முடிய‌வில்லை.
-முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313