Skip to main content

පළාත් පාලන මැතිවරණ සංශෝධනය


මෙරට මෑතකාලීන මැතිවරණ ඉතිහාසය දෙස නැවත හැරී බලන විට ඒ තුළ මනාප සටන් මුල් කර ගත්  ගැටුම්කාරී දේශපාලන පොර පිටි පිහිටුවූවා මිස සම්මුතිවාදී සාධාරණ හා සාමකාමී මැතිවරණ පැවැත්වූ අවස්ථා ඉතාමත් විරලය.  සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ මැතිවරණය පැවැත්වූ සෑම අවස්ථාවකදීම මනාප ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් විවිධ දේශපාලන පක්ෂ අතර දිස්ත්‍රික්කය පුරා ඇතිවුණු ගැටුම් අභිබවා එකම පක්ෂයේ අපේක්ෂකයින්, ආධාරකරුවන් අතර නිර්මාණය වූ ගැටුම්, ඡන්ද නීති උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා පෙළඹවීම්, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බාධා පැමිණවීම්, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සම්පත් විනාශවීම්, ජීවිත හානි මෙන්ම ඡන්ද දායකයාට නිදහසේ ස්වකීය ඡන්ද අයිතිය ක්‍රියාවට නැංවීමට බාධා ඇතිවීම් සුලබව දක්නට ලැබුණි. විශේෂයෙන්ම අතිවිශාල අපේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් තරඟ කරන්නා වූ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් වලදී මෙම තත්ත්වය නොසලකා හැරිය නොහැකි තරමට වර්ධනය වී පැවති බව පසුකාලීන අත්දැකීම් අනුව පැහැදිලි විය.
සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමයේ මෙකී අඩුපාඩු මඟහරවාලමින් අසූව දශකය දක්වා මෙරට ක්‍රියාත්මක වූ කොට්ඨාස ක්‍රමයේ සාධනීය ලක්ෂණද මුසු කරමින් නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් මෙරටට හඳුන්වා දුන් නව පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ ක්‍රමය 2012 අංක 21 දරන පළාත් පාලන ආයතන විශේෂ විධිවිධාන පනත හා 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකමතිකව සම්මත කර ගැනීමෙන් අනතුරුව, හිටපු පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යවරයා විසින් පනතේ ක්‍රියාත්මක දිනය, 2013 ජනවාරි 01 දින ලෙස රජයේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමත් සමඟ, එදින සිට එය පළාත් පාලනය සඳහා මෙරට ක්‍රියාත්මක මැතිවරණ ක්‍රමය බවට පත් විය. කොට්ඨාස ක්‍රමය පදනම් කරගත් මිශ්‍ර මැතිවරණ ක්‍රමයක් වු නව මැතිවරණ ක්‍රමය මඟින් පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශය කොට්ඨාස වලට බෙදා ඒ ඒ කොට්ඨාස නියෝජනය කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශය තුළ සිටින තමන්ට වඩාත් සමීප වූ අපේක්ෂයෙකු ප්‍රදේශයේ පළාත් පාලන ආයතනය සඳහා තම නියෝජිතයා ලෙස පත්කර යැවීමේ හැකියාව ජනතාව වෙත ලබා දී ඇත.
එහිදී 70 දශකය අවසානය දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වූ කොට්ඨාස ක්‍රමයේ අඩුපාඩු මඟහරවාලීම උදෙසා නියෝජනයක් නොලබන ඡන්ද දායකයින් වෙත නියෝජනයක් ලබා දීමේ අපේක්ෂාවෙන් පරාජය වූ ඡන්ද සඳහා  අනුපාත ක්‍රමයට, කොට්ඨාස සඳහා තේරී පත් වූ අපේක්ෂක සංඛ්‍යාවෙන් 30% ක ප්‍රතිශතයක් ලබා දීම මෙම මිශ්‍ර ක්‍රමයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයකි. මෙලෙස අනුපාත ක්‍රමය මත නියෝජනය ලබා දීමේදී අදාල පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශය තුල ජයග්‍රාහී අපේක්ෂකයින් ලබාගත් ඡන්ද සහ 5% අඩු ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබාගත්  අපේක්ෂකයින්ගේ ඡන්දවල එකතුව එකී පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශය සඳහා වූ වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් ඉවත්කළ විට ලැබෙන අවශේෂ අපේක්ෂකයින් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව මත එම පළාත් පාළන ආයතනය සඳහා අනුපාත ක්‍රමය යටතේ හිමිවන නියෝජිතයින් සංඛ්‍යාව තීරණය වනු ඇත. මෙහිදී අවශේෂ අපේක්ෂකයින් ලබා ගන්නා ලද ඡන්ද ප්‍රමාණය ජයග්‍රාහී අපේක්ෂකයින් ලබා ගන්නා ලද ඡන්ද ප්‍රමාණයේ අනුපාතයක් ලෙස ගත් කළ එම අනුපාතය 30% වඩා වැඩිවන අවස්ථා වලදී ඔවුන් වෙනුවෙන් හැම විටම අනුපාත ක්‍රමය මත හිමිවන 30% ක් වූ මුළු ආසන සංඛ්‍යාවම හිමිවන අතර එම සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතය 30% ට වඩා අඩු වන අවස්ථාවක අනුපාත ක්‍රමය මත හිමිවන ආසන සංඛ්‍යාව එම ඡන්ද ප්‍රතිශතයේ ප්‍රමාණය අනුව තීරණය වනු ඇත. එබැවින් පරාජය වන අපේක්ෂකයින් වුවද ඔවුන් වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේනම් එකී පක්ෂය හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම සඳහා මෙම අනුපාත ක්‍රමය යටතේ නියෝජිතත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා  අවස්ථාව හිමි වනු ඇත.  මෙම නව ක්‍රමය යටතේ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා විසින් කොට්ඨාස නීර්ණය කිරීම සඳහා ජාතික සීමා නීර්ණය කමිටුවක් පත් කිරීමට නියමිත වූ අතර ඊට සහාය දැක්වීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතු දිස්ත්‍රික් සීමා නීර්ණය කමිටුවක් පත් කිරීමට නියමිත විය. සාමාජිකයින් පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන ජාතික සීමා නීර්ණය කමිටුව දිස්ත්‍රික් කමිටු මඟින් ලබා දෙන නිර්දේශයන්ද පදනම් කොට ගෙන කොට්ඨාස සංඛ්‍යාව තීරණය කිරීම, ඒවායේ සීමා නීර්ණය කිරීම, කොට්ඨාස නම් කිරීම් පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා මඟින් ජනාධිපතිවරයා වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළ යුතු විය. මෙහිදී කොට්ඨාස නීර්ණය කිරීම සඳහා පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශයේ ජනවාර්ගික ජනගහන අනුපාතය, භූගෝලීය ප්‍රදේශය, ජනගහනය හා ජනඝනත්වය, ආර්ථික සංවර්ධන මට්ටම යන නිර්ණායක පාදක කොට ගත යුතු විය.
ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය නව දෙමුහුන් ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීම සඳහා අදාළ කරගත යුතු මෙකී ක්‍රියාවලිය මේ වන විට අවසන් වී ඇති අතර එලෙස නීර්ණය කරන ලද කොට්ඨාස සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වී ඇති මහජන විරෝධතාවයන් සලකා බැලීම සඳහා මා විසින් විශේෂ කමිටුවක් පත් කර ඇත. මෙම නව ක්‍රමය තුළ  කොට්ඨාස සඳහා එක් පක්ෂයකින් එක් අපේක්ෂකයෙකු හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමකින් එක් අපේක්ෂකයෙකු පමණක් ඉදිරිපත් වීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සැලසී ඇති අතර ඒ අනුව මනාප උදෙසා තරඟ වැදීමේ අවශ්‍යතාවයක්ද, ඒ සඳහා අනවශ්‍ය ලෙස මුදල් වැය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක්ද පැන නොනැගෙනු ඇත. නව සංශෝධන පනත ප්‍රකාර පළාත් පාලන ආයතන සඳහා නගරාධිපති සහ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති තෝරා පත් කර ගැනීමේදී පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් පළාත් පාලන ආයතනයේ ආසන ප්‍රමාණයෙන් 50% කට වඩා ජයග්‍රහණය කර ඇති අවස්ථාවකදී අදාළ දේශපාලන පක්ෂයේ ලේකම්වරයාට හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමේ නායකයාට නගරාධිපති සහ නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා පත් කිරීමේ බලය හිමිවන අතර කිසිදු පක්ෂයක් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක ආසන සංඛ්‍යාවෙන් 50% කට වඩා වැඩි ආසන සංඛ්‍යාවක් ලබා නොමැති අවස්ථාවන් වලදී සභිකයින්ගේ ඡන්දයෙන් නගරාධිපතිවරයා සහ නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත.
නව මැතිවරණ ක්‍රමයත් සමඟ  හදුන්වාදුන් 2012 අංක  21 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත මඟින් පළාත් පාලනය උදෙසා හදුන්වාදෙන තවත් සුවිශේෂ ප්‍රතිපාදනයක් ලෙස පළාත් පාලන ආයතනයේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් ඇතුළත් කර  ඇති විධිවිධාන පෙන්වා දිය හැකිය. එතුළින් හඳුන්වා දී ඇති පළාත් පාලන ආයතන අයවැය සම්බන්ධව ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත ප්‍රතිපාදනය මින් පෙර පැවති සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ අයවැය කෙරෙහි අදාළ වූ නීතිමය ප්‍රතිපාදන වලින් සපුරා වෙනස් වූ ප්‍රතිපාදනයකි. මෙතෙක් අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයේ නගරාධිපති හෝ සභාපති සතුව අයවැය සම්බන්ධව පැවති අසීමිත බලය මෙමඟින් ඉවත් කොට ඇති අතර, එහිදී පළාත් පාලන ආයතනයේ නිල කාල සීමාව ආරම්භවී වසර දෙකකින් ඉක්බිතිව සභාව වෙත දෙවන වරටත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයවැය ලේඛනයක් පරාජය වූ අවස්ථාවකදී අදාළ නගරාධිපති හෝ සභාපති ඉල්ලා අස් වූවා ලෙස සැලකීම සඳහා නව ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත. තවද ඉන් අනතුරුව පත්වන නගරාධිපති හෝ සභාපතිවරයා අයවැය පරාජය වුවහොත් අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය විසිරුවා හැරියා සේ සලකා එම ආයතනයේ පරිපාලන කටයුතු විශේෂ කොමසාරිස්වරයෙකුගේ භාරයට පත් කිරීමට මෙම පනත් සංශෝධන තුළින්  වැඩිදුරටත් ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත.
හුදෙක් පරිපාලනමය රාජ්‍ය යාන්ත්‍රනයක් ලෙස පමණක්ම ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතු පළාත් පාලනය ජනතාවගේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරන, ජනතා අභිලාසයන් ඉටු කරන ජනතාවට සමීපතම නියෝජිතයින්ගෙන් හෙබවිය යුතු ජනතාවාදී ආණ්ඩුවකි. ඒ අනුව කාලීන අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලමින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකමතිකව සම්මත වූ නව මැතිවරණ ක්‍රමය ඉදිරියේදී මෙරට ජනතාවට වඩාත් සමීප වූ ජනතාවාදී පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතියක් බිහිකිරීම උදෙසා අඩිතාලමක් වනු ඇත.

ජනාධිපති නීතිඥ ෆයිසර් මුස්තෆා (පා.ම.)

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய