Skip to main content

ஏப்ரல் 21 தாக்குதலுக்கு அப்போது ஆட்சியில் இருந்த அரசாங்கமும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவும் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுமே பொறுப்பு

   ஏப்ரல் 21 தாக்குதலுக்கு அப்போது ஆட்சியில் இருந்த அரசாங்கமும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவும் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுமே பொறுப்புக்கூற வேண்டும் என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸ வலியுறுத்திக் கூறினார். கிராமத்துடன் கலந்துரையாடல் வேலைத்திட்டத்தின் மற்றொரு கட்டம் குருணாகல் – கிரிபாவ, வேரகலவில் இன்று நடைபெற்றது. இதன்போது, ஏப்ரல் 21 தாக்குதல் தொடர்பான ஜனாபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை தொடர்பில் ஜனாதிபதி கருத்துக் கூறினார். பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்படாததால், அவ்வாறான நிலை ஏற்பட்டமை ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையில் தௌிவாவதாக ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். இலங்கையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஐ.எஸ் ஆதரவாளர்கள் இருப்பதுடன், ஐ.எஸ் தெற்காசியாவில் காட்டுத் தீ போல் பரவுவதாகவும் முற்போக்காக இருப்பதை விட செயற்திறன் மிக்கதாக இருக்க வேண்டும் எனவும் அரசாங்கத்திடம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், இன மற்றும் மத முரண்பாட்டை தூண்டுவதனை தடுப்பதற்கு சட்ட வரையறை தயாரிக்கப்பட வேண்டியதன் தேவையும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி கூறினார். எனினும், துரதிர்ஷ்டவசமாக பிரதமர் விக்ரமசிங்க உள்ள

யுவ­திகள், திரு­ம­ண­மான ஆண்­களை மணக்க விரும்­பு­கின்­றனர் -

கருத்­துக்­க­ணிப்பு முடி­வுகள்

(விடிவெள்ளி + எம்.ஐ.அப்துல் நஸார்

டுவிட்டர் சமூ­க­வ­லைத்­தள பயன்­பாட்­டா­ளர்கள் மத்­தியில் நடத்­தப்­பட்ட ஒரு  கருத்­துக்­க­ணிப்பில் ஒன்­றுக்கு மேற்­பட்ட பெண்­களை திரு­மணம் செய்­வ­தற்­கான ஆண்­களின் உரி­மை­யினை வலுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக தமது ஆத­ர­வினை வழங்­கு­வ­தாக 61 வீத­மான சவூதி அரே­பி­யாவின் ரியாத் நகரில் அமைந்­துள்ள இள­வ­ரசர் நோரா பல்­க­லைக்­க­ழக மாண­விகள் தெரி­வித்­துள்­ளனர்.

'திரு­ம­ண­மான ஒரு ஆணை நீங்கள் திரு­மணம் செய்ய விரும்­பு­கி­றீர்­களா?' என்ற கேள்­விக்கு 61 சத­வீ­த­மான மாண­விகள் 'ஆம்' என்றும், 30 சத­வீ­த­மான மாண­விகள் 'இல்லை' என்றும், 9 சத­வீ­த­மான மாண­விகள் 'கருத்துத் தெரி­விக்க விரும்­ப­வில்லை' என்றும் தெரி­வித்­துள்­ளனர்.

இந்த விடயம் டுவிட்டர் சமூ­க­வலைத் தளத்தில் கல்­வி­யி­ய­லா­ளர்கள், எழுத்­தா­ளர்கள், சட்­ட­வல்­லு­நர்கள் மற்றும் ஏனையோர் மத்­தியில் ஆத­ர­வா­கவும், எதி­ரா­கவும் பரந்­து­பட்­ட­தொரு விவா­தத்­தினை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.

பல­தா­ர­மணம் என்­பது 'ஆண்­களின் பிரத்­தி­யேக உரி­மை­யாகும்' எனவும் சில சந்­தர்ப்­பங்­களில் கட்­டாய கட­மை­யாகும் எனவும் இமாம் மொஹமட் பின் சௌத் இஸ்­லா­மியப் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் இலக்­கிய விமர்­சனப் பேராசி­ரி­ய­ரொ­ருவர் தெரி­வித்தார்.

பொது­வாக சமுதா­யத்­தி­ன­ருக்கு வழி­காட்­ட­லுக்­காக வழங்­கப்­பட்ட குர்­ஆ­னிய வச­னங்­களில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்ள பன்­மைத்­துவம் சட்­ட­பூர்­வ­மா­ன­தென்­ப­தோடு ஆண்­க­ளுக்கும் பெண்­க­ளுக்கும் பல்­வேறு வழி­க­ளிலும் அது நன்­மை­ய­ளிக்கக் கூடி­ய­தா­கவும் இருப்­ப­தாக அவர் குறிப்­பி­டு­கின்றார்.

'இந்த விட­யத்தில் பயனைப் பெறு­பவர் பெண்­ணே­யன்றி, ஆணல்ல' என அப் பேரா­சி­ரியார் சுட்­டிக்­காட்­டு­கின்றார்.

 'அனைத்து ஆண் கல்­வி­யி­ய­லா­ளர்­களும், நீதி­ப­தி­களும், விஞ்­ஞான மாண­வர்­களும் மற்றும் சட்­டத்­த­ர­ணி­களும் ஒரு மனை­வி­யுடன் தம்மை வரை­ய­றுத்­துக்­கொண்­டார்­க­ளானால், சமூகம் பல்­வேறு நன்­மை­க­ளையும், பண்­பு­க­ளையும் இழந்­து­விடும், விசே­ட­மாக பெண்கள் இழந்து விடு­வார்கள்' எனவும் அவர் தெரி­விக்­கிறார்.

பல­தா­ர­மணம் என்­பது ஐந்து இஸ்­லா­மிய நீதி­முறை கொள்­கை­களை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்­டது. முதலில் எது அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டது என்­பது, இதுவே அடிப்­ப­டை­யான விடயம், அடுத்­தது ஒரு ஆணின் சூழ்­நி­லை­யினைப் பொறுத்­த­வ­ரையில் எது ஹலா­லா­னது என்­பது.

மூன்­றா­வது, கட்­டாயக் கடமை - 'பொரு­ளா­தார வளம் கொண்­ட­வ­ரா­கவும் நீதி­யா­கவும் சம­ம­மா­கவும் நடத்­தக்­கூ­டிய  தன்­மை­யு­டை­ய­வ­ரா­கவும் இருக்கும் ஒருவர் ஒன்­றுக்கு மேற்­பட்ட திரு­ம­ணங்­களைச் செய்­ய­வில்­லை­யாயின் அவர் தனது மார்க்கக் கட­மை­யினை சரி­யாக நிறை­வேற்­றா­த­வ­ராவார்' என அவர் குறிப்­பி­டு­கின்றார்.

நான்­கா­வது கொள்கை ஒரு மனிதன் தனது இரண்­டா­வது மனை­வி­யுடன் மிகுந்த சிர­மத்­துடன் வாழ­வேண்­டிய நிலையும், அதிக தவ­று­களை செய்யக் கூடிய சந்­தர்ப்­பங்­களும் இருக்­கு­மாயின், அந்த மனிதன் பல­தா­ர­மணம் புரி­வ­தனை மார்க்கம் அங்­கீ­க­ரிக்­க­வில்லை.

இறு­தி­யாக, ஐந்­தா­வது கொள்கை 'தடுக்­கப்­பட்­டது' என்­ப­தாகும். அதா­வது ஒரு மனிதன் தனது முத­லா­வது மனை­வி­யுடன் கடு­மை­யாக நடந்துகொள்பவனாகவும், அவளுக்கு பணம் வழங்காமலும் இருப்பானாக இருந்தால், அவன் தனது இரண்டாவது மனைவியுடனும் அவ்வாறே நடந்கோள்ளக் கூடும். ஆகவே அந்த மனிதனின் விடயத்தில் பலதாரமணம் என்பது தடுக்கப்பட்டதாகும்.

இந்த ஐந்து கொள்கைகளும் தராதரம் மற்றும் தனிப்பட்ட சூழ்நிலை என்பனவற்றின் அடிப்படையில் அனைத்து ஆண்களுக்கும் ஏற்புடையதாகும் எனவும் அவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313