கொழும்பு புதிய‌ ந‌க‌ர‌ ம‌ண்ட‌ப‌த்தில் ஏற்பாடு செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌ விழா

சமாதான‌த்துக்கான‌ ச‌ர்வ‌
ம‌த‌ ஒன்றிய‌த்தின் த‌லைவ‌ர் ச‌ர‌த் ஹெட்டியாராச்சியின் ஆத‌ர‌வுக்காய் கொழும்பு புதிய‌ ந‌க‌ர‌ ம‌ண்ட‌ப‌த்தில்
ஏற்பாடு செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌ விழாவில் க‌ல‌ந்து கொண்ட‌ சிறுவ‌ர்க‌ளுக்கு முஸ்லிம் உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் ப‌ரிசில் வ‌ழ‌ங்கி வைப்ப‌தையும் ம‌ற்றொரு இணைத்த‌லைவ‌ரான‌ த‌ம்ம‌ர‌ன்சி தேர‌ரையும் காண‌லாம்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்