Skip to main content

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் சட்டத்தில் சீர்த்திருத்தம் வேண்டும் - முஸ்லிம் பெண்கள் முன்னணி


(டாக்டர்.எம்.ஐ.எம்.ஜெமீல்)

முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் சட்டம் தொடர்பாக முஸ்லிம் பெண்கள் ஆராய்ச்சி,செயல் முன்னணி நிறுவனத்தின் கோரிக்கைகள் முஸ்லிம் சமூகத்தின் கருத்துகளுக்காக முன்வைக்கப்படுகின்றது.

'நாம் நீதிக்கான சமூக மாற்றத்தில் ஒரு பங்காவோம்'

முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் சட்டத்தை கற்று அதில் மிகவும் தீவிரமாக செயற்படும் கரிசனையுள்ள பெண்கள் குழுவாக நாம் இருப்பதால் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் முஸ்லிம் ஆள்சார் சட்டமும் அது பெண்கள் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கமும் பற்றி முற்றாக அறிந்திருக்கின்றோம். எனவே, நாம் குரலெழுப்ப முடியாத  பெண்களின் தேவைகளை அறிந்து நீதியையும், சமத்துவத்தையும் பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக, முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் சட்டத்தில் பல்வேறுபட்ட அம்சங்களை சீர்த்திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டுமென நாங்கள் உறுதியாக நம்புகின்றோம். இது தொடர்பில், அமைச்சரவையால் இறுதியாக 2009ல் ஒரு செயற்குழு தெரிவு செய்யப்பட்டது. இச்செயற்குழு நீதி அமைச்சருக்கு சமர்ப்பிப்பதற்காக தற்பொழுது அதன் இறுதி அறிக்கையை தயார்படுத்துகிறது. இதற்காக பின்வரும் சீர்த்திருத்தங்களை செய்யுமாறு இத்தால் கோரிக்கை விடுகிறோம்,
மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்த்திருத்தங்கள்

1) மணமகளின் சம்மதம் மற்றும் மணமகளின் கையொப்பம்

2) பெண்களுக்கான திருமணவயதெல்லை– 16 வயது ( ஆரம்பத்தில் 12)

3) பஸஹ் (மனைவியால் கோரும் விவாகரத்து) விவாகரத்திற்கான அடிப்படைகளை விரிவாக்கல் - பொருத்தமின்மை போன்ற காரணங்களும் உள்ளடக்க வேண்டும் 

4) திருமண ஒப்பந்தத்தில் நிபந்தனைகள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் ,தலாக் இதப்விஸ் விவாகரத்தின் பின் தமது உரிமைகளை கையளித்தல் போன்ற விடயங்களை விவாக ஒப்பந்தத்திலேயே இரு சாராரும் ஏற்படுத்திக்கொள்ளல்.

5) பலதாரமணத்திற்கான உரிமைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். (நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில்)

6) கணவன் மூலமாக வழங்கப்படும் விவாகரத்தில் (தலாக்) ஒருதலைப்பட்சமாக வழங்கப்படும் விவாகரத்திற்கு மட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வேண்டும். (காரணங்கள் எதுவுமின்றி விவாகரத்து வழங்குதல் போன்றவற்றிற்கு) 

7) ஒரு திருமணம் பதியப்படும் போது அது திறத்தவர்களின் 01ம், 2ம், 3ம் திருமணம் என்பது தொடர்பில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பிடுவதற்கான கட்டம் ஒன்று திருமணபதிவேட்டில் காணப்படவேண்டும்.

8) குலா விவாகரத்து மேலதிக காலதாமதங்கள் எதுவுமற்று வழங்கப்பட வேண்டும் .ஒரு பெண் தனது மஹரை பணரீதியான பெறுமதியில் திருப்பிச் செலுத்துவதன் மூலம் எவ்வித நிபந்தனைகளுமற்று குலா விவாகரத்துப் பெறலாம்.

9) தாம் விரும்பும் மத்ஹபிலும் இருப்பதற்கான உரிமை சகலருக்கும் உண்டு (ஷாபி,மாலிகி, ஹன்பலி, ஹனபி)

10) பராமரிப்பு செலவு பெறும் உரிமை விவாகரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மனைவி பிள்ளைகளுக்கான பராமரிப்பு வழங்குவதை வினைத்திறனாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் - இடைக்கால மற்றும் கடந்தகால பராமரிப்பையும் உள்ளடக்க வேண்டும்

11) கைக்கூலி மீட்புதொடர்பான சரியான நடைமுறை காணப்பட வேண்டும்.

12) பஸஹ் மற்றும் தலாகிற்கும் மதாஹ் வழங்கப்பட வேண்டும்

13) காதி நியமிப்பு ,சம்பளம் ,காதிகளின் தகைமை என்பன பற்றிய தெளிவு காணப்பட வேண்டும்

14) பெண்களுக்கும் காதிகளாக நியமனம் பெறும் உரிமையுண்டு

கையொப்பம்
ஜெசீமா இஸ்மாயில்
பைசுன் சக்கரியா
அனபேரியா ஹனீபா
சபினாஷ; ஹசன்தீன்
முஸ்லிம் பெண்கள் ஆராய்ச்சி,செயல் முன்னணி (ஆறுசுயுகு) இ பணிப்பாளர்கள்;, கொழும்பு.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்