Skip to main content

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

பொறுப்பு கூறல்! இப்னு அசூமத்


இப்னு அஸ_மத்

கடந்த 27ந்திகதி நடைபெற்ற வகவம் ஒன்று கூடலின் போது வாசிக்கப்பட்டு பலரினதும் வரவேற்பை பெற்ற கவிதை.

பொறுப்பு கூறல் வேண்டும்!
பொறுப்புடையோர் இதில்
பொறுப்புடன் இருத்தல் வேண்டும்!

பொறுப்பு கூறல் வேண்டும்!
பொறுப்பு கேட்போர்
பொறுப்புடன் செயற்படல் வேண்டும்!

பொறுமை ஒன்றையே - இதுவரை
ஒருமையாக –
கடுமையாகக் கூறி வந்தோர்
எருமைகளாக இருக்க வேண்டிய
வறுமைகள் இனி
வரப்போகாமல் இருக்க –
பொறுப்பு கேட்போர்
பொறுப்புடன் செயற்படல் வேண்டும்!

ஆக –
பொறுப்பு கூற வேண்டும் -
உறுப்புகள் இழந்தோருக்கு…
உறவுகள் இழந்தோருக்கு…
உடைமைகள் இழந்தோருக்கு…
உரிமைகள் இழந்தோருக்கு…
பொறுப்புடன்
பொறுப்பு கூற வேண்டும்!

உள் வீட்டுப் பிரச்சினை
உறவுகளால் தீர்க்கப் பொறுப்பில்லா காரணத்தால்
உலகமே சுற்றி வந்து
இறுதியில்
ஜெனீவா வாசலில்
பிச்சையெடுக்க வேண்டியதாயிற்று –
எமது உரிமைகளை!
என்றாலும் -
பாத்திரம் அறியாமல்
சர்வதேசம் எங்களுக்குப்
பிச்சை போடாது!
பாத்திரம் அவர்களது
பாத்திரங்களுக்குப் பொருந்தினால் மட்டுமே
பிச்சை போடும்!

அல்லது –
பாத்திரத்தைப் பொருத்திக்கொண்டு
பின்னால்
நாயை அவிழ்த்து விடும்!

பிச்சை வேண்டாம்
நாயைப் பிடி
என்றாகி விடும்!

எதிர்க் கட்சித் தலைமையே
இலக்கு என
இருக்கையில் அமர்ந்ததும்
இதைவிட வேறு
அறுகதை இல்லை என்றால் -

முள்ளிவாய்க்கால் அல்ல
முழு வாழ்க்கையுமே
கொள்ளி வாய்க்காலாய்
கொடூரம் நிரம்பிவிடும்!

ஆக –
பொறுப்பு உள்ளவர்கள்
பொறுப்படன்
பொறுப்பு கேட்க வேண்டும்!
பொறுப்பு கேட்பவர்கள்
பொறுப்புடன் செயற்பட வேண்டும்!


தேர்தல் வாக்குகளுக்காக
தேசியம் பேசி
வாய்ப்பிளந்து கிடந்தவர்கள்
வாக்காளர்களுக்காக ஓரளவு
வாய்த்திறக்க வேண்டும்!

சிங்கள எதிர்ப்பு மட்டுமே
தமிழ்த் தேசியமென
சில
அரசியல்
ஆண்டிகள் கட்டிய
அம்பலம் போல் ஆகாது –

தமிழ் பேசும் மக்களின்
தன்மானம் நிலை நிறுத்த
சுய நலம் பாராது
செயற்பட வேண்டும்!

முள்ளிவாய்க்காலோடு மட்டும்
முற்றுப்புள்ளி இடாமல் -
கறுப்பு ஜூலை
முதற்கொண்டு
ஆரம்பிக்க வேண்டும்!

அப்படியே –
யாழ் குருக்கள்மடம் படுகொலைகள்…
காத்தான்குடி – ஏறாவூர் பள்ளிவாசல்கள் படுகொலை…
அழிஞ்சுப்பொத்தானை கிராமப் படுகொலைகள…
கிரான்குளம் படுகொலைகள்…
இறுதியாக –
களுத்துறை வரை
முஸ்லிம் மக்களின்
படுகொலைகளுக்கும் - தாக்குதல்களுக்கும் -


வடக்கிலிருந்து
சொப்பின் பேக்குகளுடன் மாத்திரம்
அந்த
வரலாற்று
வாழ்விடங்களைவிட்டு
இருபத்தி நான்கு மணி அவகாசத்தில்
விரட்டப்பட்ட முஸ்லிம் மக்களுக்காகவும்
பொறுப்பு கூற வேண்டும்!
பொறுப்பு கேட்க வேண்டும்

அப்படியே –
அனுராதபுரம்…
புறக்கோட்டை…
மகிந்தபுர…
தெஹிஅத்தகண்டிய…
எனத் தொடரும் சிங்கள
அப்பாவி மக்களின்
இழப்புகள் குறித்தும்
பொறுப்பு கூற வேண்டும்!
பொறுப்பு கேட்க வேண்டும்!

இனம் பார்த்து வந்தாலும்
யுத்தம் -
இனம் பார்த்து தொடரவில்லை!
இனம் புரியாது தொடர்ந்ததால்
இத்தனை அழிவுகள்!
அத்தனையும் பதிவுகள்!

பதிவுகளை
பதுக்கி வைத்து
தேர்தல் சந்தைகளில்
கொள்ளை லாபம் சம்பாதிக்க
இனியும்
இடங்கொடுத்தால் -

தரித்திரமே
சரித்திரம் படிக்கும்
எங்கள் முதுகளிலேறி!

எனவே -
பொறுப்பு கூற வேண்டும் -
உண்மைகள் வெளிவர வேண்டும்!
நீதி – நிவாரணம்
கிடைக்க வேண்டும்!
குற்றவாளிகள் தண்டனைப் பெற வேண்டும்!
இந்த தேசத்தில் இனியும்
இப்படி எதுவும்
நடக்கக் கூடாதென
நல்லிணக்கம் வலுப்பெற வேண்டும்!

பொறுப்பு கூற வேண்டும்!
கறுப்பனோ – வெள்ளையனோ
யார் கூறினாலும்
பொறுப்பாகக் கூற வேண்டும்!

பொறுப்பு பற்றி – வெறும்
கருத்து கூறிக் கொண்டிராமல்
வெறுப்பாக இருந்தாலும்
பொறுப்பாக
பொறுப்பு கூற வேண்டும்!

பதவிகள் வந்ததும்
வாக்களித்த மக்கள்
உதவிகள் மறக்காமல் -

இராணுவம் கொன்றால்
நஸ்ட ஈடு!
இயக்கங்கள் கொன்றால்
கஸ்ட ஈடு!
என்றில்லாமல் -

இழப்புகளுக்கு
இனந் தீட்டி
பெரும்பான்மை – சிறுபான்மை தேடாது –

பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும்
பொறுப்பு கூறல் வேண்டும்!
பொறுப்புடன் கூறல் வேண்டும்!


Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்