சிறுபிள்ளை திருமணம் முஸ்லிம்களின் ஏகபோக உரிமையா?

இலங்கையின் இனவாத ஊடகங்களும், படித்தவர்களும் பாமரர்களும், வயது வித்தியாசமின்றி ஏதோ முஸ்லிம்கள் எல்லோரும் 10 வயது 15 வயது சிறுமிகளை திரும...